Categories de cursos

Formació Básica 2015-2016 
 Monitor d'Activitats de Temps Lliure C3
 Monitor d'Activitats de Temps Lliure C2
 Director d'Activitats de Temps Lliure C4
 Monitor d'Activitats de Temps Lliure C1
Claustre de Professors 
 Àrea Medi Ambient
 Área Pedagogia e Identitat
 Àrea Salut
 Àrea Psicologia
 Àrea Animació
 Àrea Educació en la Fe
 Àrea Gestió - Gestió
 Àrea Gestió - Participació
 Área Gestió - PlanificacióResum
 Equipo QP
 Claustre Curs 2010-2011
 Claustre de Professors 2011-2012Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Equipo de Liturgia 
 INTENSIU ESTIU GUIATS PER LA FE
 INTENSIU SETMANA SANTA 2015Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
 Intensivos 2011-2012Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció

Equipo Técnico 
Formació 2013-2014 

Formació Bàsica 
 Monitor de Temps Lliure A1Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 Animador Juvenil A5Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Formació Permanent 
 Cine y Fe. Cómo trabajarlos con niños y jóvenesAquest curs requereix una clau d'inscripció
Formació 2012-2013 
 AJ Z5Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 MTL Z1Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 MTL Z2Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 MTL Z3Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 MTL Z4Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 MTL Z6Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 MTL Z7Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 Monitor de Temps Lliure A4Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Formació Permanent 
 Ser tresorer en Juniors MD i no morir en l'intentAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Ser secretari en Juniors MD i no morir en l'intentAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Ser cap de centre i no morir en l'intentAquest curs requereix una clau d'inscripció

PM 
Formació 2011-2012 

Formació Bàsica 

Formació Permanent 

Formador d'Animadors 
 Mòdul "JEA Y SU APUESTA POR LAS TIC’S"
 Formador d'AnimadorsAquest curs requereix una clau d'inscripció
Formació 2010 - 2011 

Formació Permanent 

Formador d'Animadors 

Formació Bàsica 
Formació 2009 - 2010 

Formació Permanent 
Formació Permanent 2014-2015 
 Jornadas de Gestión de Centros Juniors
Formació 2008 - 2009 
Formació Bàsica 2014-2015 
 Animador Juvenil B4
 Monitor de Temps Lliure B1
Gestión cursos 
Formació Permanent 2015-2016